Palvelun käyttöehdot

Avaamalla www.yrittajahuoltamo.fi-sivun sen käyttäjä (jäljempänä käyttäjä) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Tekijänoikeus

Yrittajahuoltamo.fi-sivujen aineistojen tekijänoikeudet kuuluvat Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle Fennialle, Keskinäiselle vakuutusyhtiölle Eläke-Fennialle ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennialle (Fennia) tai muille tiedontuottajille kuten blogien ja artikkeleiden kirjoittajille. Palvelua tuottaa ja ylläpitää Suomen Yrittäjät ry sekä Suomen Yrittäjien Sypoint Oy (SY tai palveluntuottaja).

Yrittajahuoltamo.fin etusivun ja palvelun yksittäisiä sivuja voi linkittää, kunhan linkki avataan uuteen ikkunaan, jolloin käyttäjä ymmärtää siirtyneensä Yrittajahuoltamo.fi-palvelun sivuille. Palvelun aineistojen muu hyödyntäminen ilman Fennian etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallettaa sivuja tietokoneelleen tai tulostaa niitä omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuja lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Sivujen käyttö ja vastuunrajoitukset

Sivut on suunnattu ainoastaan Suomen markkinoille. Sivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty huolellisesti varmistamaan. Fennia ei kuitenkaan vastaa mahdollisesti virheellisistä tiedoista eikä niiden käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sivuja käyttäen tehdyn viestin perille saapuminen on käyttäjän vastuulla. Fennia ja SY eivät vastaa sivujen kautta välitettyjen viestien eheydestä eikä muuttumattomuudesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä näiden sivujen välityksellä mitään lainvastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjän ei tule lähettää luottamuksellista tietoa sisältäviä viestejä suojaamattoman sähköpostiyhteyden välityksellä. Fennia ja SY eivät vastaa salaamattomassa sähköpostiyhteydessä lähetettyjen tietojen paljastumisesta julkisessa verkossa eikä tästä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

SY ja Fennia eivät vastaa mahdollisten teknisten häiriöiden aiheuttamista palvelukatkoksista eikä Yrittajahuoltamo.fi -sivuihin linkkiyhteydessä olevien muiden kuin SY:n ja Fennian tuottamien sivujen sisällöstä tai näiden palveluista.

Tietojen kerääminen ja markkinointi

Käyttäjän sivuilla antamia tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin vain mikäli siitä on erikseen mainittu. Fennia huomioi kirjallisessa suoramarkkinoinnissaan asiakkaidensa suoramarkkinointikiellot sekä huolehtii suoramarkkinoinnissa käyttämiensä yhteistyökumppanien, kuten postitus- ja telemarkkinointiyritysten osalta siitä, että kohteiden joukosta poistetaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) rajoituspalvelun kohteet. Asiakas voi halutessaan kieltää maksutta Fennia-ryhmästä tulevan markkinoinnin ilmoittamalla siitä johonkin ryhmän yhtiöön.

SY:llä ja Fennialla on oikeus kerätä Yrittajahuoltamo.fi-sivuilla kävijöiden asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden seuraamiseksi ja parantamiseksi sekä tilastointi-, tutkimus- ja markkinointitarkoituksiin. Kerätyistä tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Käyttöehtojen ja www-sivujen muuttaminen

SY:llä ja Fennialla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille julkaisemalla muutoksesta tieto Yrittajahuoltamo.fi -palvelussa.

Nämä ehdot ovat voimassa 5.9.2012 alkaen.